Składki członkowskie za rok 2018

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr-1/12/2017 z dnia 27.12.2017 r.
składki członkowskie za rok 2018, w wysokości 190 zł należy wpłacać jednorazowo
na konto klubowe Nr 37 1500 1562 1215 6004 9675 0000 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 stycznia 2018 r.

Z dniem 31.12.2017 r. straciły ważność wszystkie dotychczasowe ulgi i zwolnienia z opłat członkowskich, wpisowego i startowego.

Wobec członków Klubu, którzy nie uiszczą składki w podanym wyżej terminie zostanie wszczęta procedura skreślenia z list członków Klubu, a co za tym idzie obligatoryjne powiadomienie WPA KWP właściwego dla miejsca zamieszkania członka zalegającego z opłatą. Może to skutkować cofnięciem pozwolenia na broń.

UWAGA! Wpłaty za zawody

W związku z faktem, że coraz częściej zdarzają się wpłaty, których nie można przyporządkować do danego zawodnika, prosimy o podawanie w tytule przelewu: Nazwy zawodów i numeru startowego.

Wpłaty bez tych danych traktowane będą jako darowizny na rzecz Klubu.

 

Uwaga ! Inwentaryzacja !

W związku z przygotowaniem zasobów klubowych do inwentaryzacji, oraz kontroli z WPA proszę uprzejmie o dostarczenie wszelkich rzeczy należących do klubu najpóźniej do dnia 17 grudnia 2017 r. włącznie. Przede wszystkim należy dostarczyć:
– świadectwa broni klubowej
– pokrowce
– okulary
– słuchawki
– lunety
– biatlonki
– popery
– zszywacze
– klucze od kłódek oraz innych pomieszczeń
– oraz inne rzeczy należące do KS Garda.

Od 2018 r. startujemy z sekcją młodzieżową

Z wielką przyjemnością informujemy, że od stycznia 2018 r. w Klubie Strzeleckim GARDA będziemy powoływać „do życia” sekcje młodzieżowe.

Już teraz zapraszamy chętnych, którzy nie ukończyli 17 roku życia do zgłaszania się za pośrednictwem maila mlodziki@ksgarda.com

Zapraszamy również wszystkich chętnych, którzy by chcieli pracować z młodzieżą i mają czas i chęci aby im poświęcić swój czas wprowadzając w tajniki strzelectwa.

Wkrótce więcej szczegółów.