Kontakt

Kontakt:
Klub Strzelecki GARDA
skr. poczt. 225, 10-001 Olsztyn
ks@ksgarda.com
tel. 506 121 820
Konto bankowe Nr 87 1020 3613 0000 6002 0145 6227
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Konto do opłat za licencję PZSS  69 1020 3613 0000 6602 0148 7297

Siedziba klubu:
14-100 Ostróda
ul. Czarnieckiego 21/34
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 741-201-73-21
Regon 280128964
Adres do korespondencji:
Klub Strzelecki GARDA 10-001 Olsztyn
skr. poczt. 225

Władze klubu
Zarząd:
Prezes Klubu: Tomasz Lamkowski
tel. 506 121 820 e-mail prezes@ksgarda.com
Wiceprezes ds. administracyjno-finansowych:
Marek Husar  e-mail mh@ksgarda.com
Wiceprezes ds. organizacyjno-sportowych:
Dariusz Smosarski e-mail ds@ksgarda.com 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Janusz Kopański tel. 605-744-748 e-mail ja-kop@wp.pl
Sekretarz: Tomasz Kowalczyk, e-mail: salus@o2.pl
Członek: Robert Horodyłowski

Strzelnica: Robert Lipowski tel. 603-800-923, e-mail: strzelnica@ksgarda.com