Kontakt

Kontakt:
Klub Strzelecki GARDA
ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 208, 14-100 Ostróda
ks@ksgarda.com
tel. 89 6755165

fax 89 5255644

biuro czynne w każdy poniedziałek w godz. 12:00-16:00, w okresie zimowym w godz. 12:30-15:30

Konto bankowe Nr 87 1020 3613 0000 6002 0145 6227
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Konto do opłat za licencję PZSS  69 1020 3613 0000 6602 0148 7297

 
Zawody korespondencyjne: korespondencyjne@ksgarda.com


Siedziba klubu:
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 208
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 741-201-73-21
Regon 280128964
Adres do korespondencji:
Klub Strzelecki GARDA
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 208

Władze klubu
Zarząd:
Prezes Klubu: Dariusz Smosarski
tel. 506 121 820, e-mail: ds@ksgarda.com
Wiceprezes: Andrzej Grochowalski
e-mail: ag@ksgarda.com
Wiceprezes: Adam Korczakowski
e-mail: ak@ksgarda.com
Skarbnik: Piotr Pocałujko
e-mail: pp@ksgarda.com
Sekretarz: Wojciech Tyszer  
e-mail: wt@ksgarda.com
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Teodor Otulak, e-mail: to@ksgarda.com
Sekretarz: Grzegorz Mańka, e-mail: gm@ksgarda.com
Członek: Agnieszka de Laurans, e-mail: ad@ksgarda.com