Kontakt

Kontakt:
Klub Strzelecki GARDA
skr. poczt. 225, 10-001 Olsztyn
ks@ksgarda.com
tel. 506 121 820
Konto bankowe Nr 37 1500 1562 1215 6004 9675 0000
Bank Zachodni WBK SA

Siedziba klubu:
14-100 Ostróda
ul. Czarnieckiego 21/34
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 741-201-73-21
Regon 280128964
Adres do korespondencji:
Klub Strzelecki GARDA 10-001 Olsztyn
skr. poczt. 225

Władze klubu
Zarząd:
Prezes Klubu: Tomasz Lamkowski
tel. 506 121 820 e-mail prezes@ksgarda.com
Wiceprezes ds. organizacyjno-sportowych:
Dariusz Smosarski e-mail ds@ksgarda.com 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Janusz Kopański tel. 605-744-748 e-mail ja-kop@wp.pl
Sekretarz: Tomasz Kowalczyk, e-mail: salus@o2.pl
Członek: Robert Horodyłowski

Strzelnica: Robert Lipowski tel. 603-800-923, e-mail: strzelnica@ksgarda.com