Wydarzenia strzeleckie w lipcu 2020

Miesiąc lipiec mimo że jest okresem urlopowym obfitował będzie w wydarzenia strzeleckie.
Już 11.07.2020 na Kaczorach odbędzie się letnia edycja zawodów 3 GUN „4 Pory Roku”.
Kolejnego dnia, czyli 12.07.2020 będziemy mogli uczestniczyć w 154. zawodach Klubu Strzeleckiego GARDA.
18.07.2020 od godz. 10:00 zaczynamy drugą rundę „Garda BENCHREST”
Lipiec zakończymy zawodami o Puchar Prezesa W-MZSS 26.07.2020 oczywiście na strzelnicy Kaczory, zawody te wpisane są do kalendarza PZSS.
Kolejny egzamin na Patent Strzelecki, przeprowadzimy 27.09.2020. Przed egzaminem odbędzie się obowiązkowe szkolenie na patent, jednak w chwili obecnej nie możemy sprecyzować terminu.

Regulaminy poszczególnych zawodów dostępne są na naszym forum, a rejestracja jak zwykle na stronie rejestracja.ksgarda.org

Proszę śledzić naszą stronę, wkrótce pojawią się dalsze informacje.

Spotkanie zespołu sędziowskiego

Jeszcze przed sezonem urlopowym zamierzamy zorganizować spotkanie zespołu sędziowskiego.
Ponieważ mamy napięty grafik, proponuję spotkanie 27.06.2020 na strzelnicy po zawodach Garda BENCHREST t.j. ok. 16:30
Proszę o rezerwowanie czasu i przybycie sędziów, którzy zamierzają w 2020/2021 pracować aktywnie na rzecz Klubu.

Egzamin na Patent Strzelecki PZSS

Egzamin na Patent Strzelecki PZSS odbędzie się 14.06.2020 r. o godz. 10:00 w Ostródzie.
Przed egzaminem będzie lekarz sportowy.
Egzamin teoretyczny przeprowadzony będzie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 (siedziba Klubu Strzeleckiego Garda).
Osoby które nie posiadają badań lekarskich proszone są o przybycie 30 min. wcześniej.
Aktualne informacje dotyczące egzaminu znajdziecie na forum.ksgarda.pl
Kolejny egzamin na patent odbędzie się dn. 27.09.2020 r.


UWAGA!
W trakcie praktycznego egzaminu na patent 14.06.2020 r. będzie możliwość przeprowadzenia egzaminu dla osób które utraciły licencję PZSS.
Podstawa: „Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego” § 7 pkt. 8
Zapisy i informacje dotyczące egzaminu praktycznego można uzyskać pod numerem telefonu 506 121 820

Od 4.05.2020 umożliwiamy korzystanie ze strzelnicy

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Sportu od 4 maja 2020 strzelnica Klubu Strzeleckiego GARDA zostaje udostępniona tylko i wyłącznie dla naszych Członków.
Ze względu na pandemię jesteśmy zmuszeni do nadzwyczajnych środków ostrożności:
– Obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja przez wysłanie SMS
pod numer 506 12 18 20 lub 531 48 35 35 przynajmniej dzień wcześniej, z podaniem sugerowanej godziny rezerwacji i osi która ma być zajęta.

Po sprawdzeniu innych rezerwacji zostanie wyznaczona oś i czas na przeprowadzenie strzelania (max 3 godz.).
Na miejscu nie będzie możliwości przedłużenia czasu strzelania, z wyjątkiem sytuacji kiedy oś nie będzie zarezerwowana dalej.
– Wszystkie osoby przebywające na strzelnicy muszą mieć założoną maskę ochronną zakrywającą nos i usta w chwili przemieszczania się.
– Każdy musi posiadać swoje środki ochrony wzroku i słuchu.
Każdy musi posiadać swoje środki do dezynfekcji rąk. Zaleca się używanie rękawiczek jednorazowych. Zabrania wyrzucania rękawiczek do pojemników na śmieci znajdujących się na osiach strzeleckich. Maseczki i rękawiczki należy zabierać ze sobą. W ciągu kilku dni w TOY TOY będzie płyn dezynfekujący.
– Każdy po zakończeniu strzelania musi uprzątnąć stanowisko na którym strzelał oraz zabrać zużyte tarcze.
– Zużyte tarcze, pudełka po amunicji, łuski itp. można wyrzucać do kontenera.
– Po przybyciu na strzelnicę każdy udaje się na wyznaczoną oś strzelecką, zabrania się samowolnego zmieniania wyznaczonych osi.
– Po wpisaniu się w „książką pobytu” należy zgłosić sms-em przybycie na strzelnicę, a po zakończeniu zgłosić opuszczenie strzelnicy.
– Na każdej osi mogą znajdować się po 2 osoby, które mają obowiązek utrzymywać między sobą dystans min. 2 metrów.
– Po zakończeniu strzelania każdy udaje się na parking i opuszcza teren strzelnicy.
– Zabronione jest korzystanie ze strzelnicy bez zachowania 15 minutowej przery między poprzednimi strzelającymi.
– Zabrania się gromadzenia na parkingu, wszyscy mają obowiązek zachować odległość min. 3 metrów między pojazdami.
Powyższe zalecenia będą obowiązywały do odwołania.

Uwaga! W związku z przeprowadzonymi pracami porządkowymi proszę o pozostawienie po sobie sprzątniętego stanowiska.

Przed przybyciem należy sprawdzić swoją rezerwację na forum (klik)

Zmarł Robert Grzegolec

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 21 kwietnia w wieku 55 lat zmarł Robert Grzegolec.
Msza odbyła się dziś (25.04) o godz. 7:30 w kościele św. Józefa, o godz, 8:30 została wystawiona urna w kaplicy przy ul. Szpitalnej, o godz. 9:00 nastąpiło wyprowadzenie i pochowanie urny na cmentarz w Morągu.
Mamy nadzieję, że tam gdzie obecnie jesteś możesz sobie strzelać bez ograniczeń.

Zmarł Jan Kaźmierczak

Pogrążeni w żalu i z wielkim bólem w sercu informujemy, że w dniu 13.04.2020 r. po walce z ciężką chorobą, odszedł nasz kolega Jan Kaźmierczak.
Sekretarz Klubu Strzeleckiego VIP LOK Olsztyn, członek Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Instruktor i Trener strzelectwa sportowego, Sędzia klasy pierwszej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, ale przede wszystkim nasz przyjaciel oraz przyjaciel całego grona strzeleckiego.
Odszedł za wcześnie, ale Jego nieocenione zasługi w środowisku strzeleckim pozostaną na zawsze w naszych sercach, jak i pamięć
o chwilach, które spędziliśmy wspólnie.

W Zmarłym żegnamy Zasłużonego Działacza Sportowego i Przyjaciela.
Bliskim Zmarłego składamy z serca płynące kondolencje.

Zarząd

Zamknięcie strzelnicy

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (oraz jego nowelizacją z dnia 24 marca br.)
informujemy, że
strzelnica jest NIECZYNNA
do odwołania.
WSZELKIE STRZELANIA PRZEPROWADZANE NA STRZELNICY Kaczory
SĄ NIELEGALNE

Odwołane zawody, szkolenia i egzamin na patent

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu, oraz w obawie o Wasze zdrowie związane z zagrożeniem koronawirusem, wszystkie zaplanowane w marcu 2020 r. szkolenia, zawody oraz egzamin na Patent Strzelecki zostają przeniesienie na inny termin.
O nowych terminach poinformujemy na naszej stronie oraz na forum.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ i PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 89-646-08-70 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział tel. 89-646-06-22, 89-646-06-47 lub infolinię szpitala 668-207-209.

Zmiany na strzelnicy

W związku z panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o zachowanie środków bezpieczeństwa przypominam, że na naszej strzelnicy w trakcie wszelkich imprez strzeleckich wymagane są ochronniki słuchu oraz w części konkurencji również ochronniki wzroku.
W związku z zagrożeniem koronawirusem Klub nie będzie udostępniał ochronników słuchu w postaci słuchawek, a jedynie jednorazowe zatyczki do uszu.
Ochronniki wzroku w postaci okularów każdy winien mieć własne, jednak Klub zakupi 50 par okularów i będzie je można odkupić w trakcie zawodów do indywidualnego użytku.
Zachęcam wszystkich do zaopatrzenia się we własne ochronniki zarówno słuchu jak i wzroku.
Ne wskazane jest również wzajemne pożyczanie sobie żadnych ochronników.
Od najbliższych zawodów na strzelnicy udostępniony zostanie płyn dezynfekcyjny do mycia rąk.

Egzamin na Patent Strzelecki

W dniu 22 marca 2020 r. (niedziela) o godz. 10:00 w Ostródzie, w siedzibie Klubu Strzeleckiego GARDA przy ul. Jana III Sobieskiego 9 (budynek Wydziału Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie) odbędzie się egzamin na patent strzelecki.

Przed egzaminem należy DOKONAĆ WPŁATY za egzamin poprzez portal PZSS:

STAWIAJĄC SIĘ NA EGZAMIN NALEŻY MIEĆ ZE SOBĄ:
a) – wypełniony i potwierdzony przez macierzysty klub „Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego” (pobrany z portalu PZSS)
b) – długopis
c) – potwierdzenie odbycia kursu
UWAGA – brak dokumentów z pkt. ” a ” i ” c ” uniemożliwi przystąpienie do egzaminu.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości z:
1) obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie;
2) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;
3) regulaminów strzeleckich;
4) budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych;
5) znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Część praktyczna obejmuje:
1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy;
2) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania
amunicją, i rozładowywania oraz zabezpieczania, i odbezpieczania, a także
postępowania w przypadku jej niesprawności;
3) sprawdzian strzelecki z użyciem właściwego dla danej dyscypliny rodzaju broni.

Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wynik egzaminu wpisuje na karcie egzaminacyjnej.
5. Komisja może zadawać pytania dotyczące zagadnień o których mowa powyżej.
6. Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzenia znajomości zagadnień, o których mowa w „części praktycznej”

Część praktyczna odbędzie się na strzelnicy Klubu Strzeleckiego GARDA, położonej na terenie Leśnictwa Kaczory gm. Ostróda

(szkic dojazdu)
Mapka dojazdowa

Podczas egzaminu teoretycznego będzie lekarz medycyny sportowej

Ewentualne pytania dotyczące egzaminu proszę kierować pod adresem ja-kop@wp.pl lub tel. 605 744 748

Szkolenie na patent odbędzie się:
8.03.2020 r. o godz. 10:00 na strzelnicy KS GARDA – Kaczory (część praktyczna),
14.03.2020 r. o godz. 10:00 w Ostródzie, w siedzibie Klubu Strzeleckiego GARDA przy ul. Jana III Sobieskiego 9 (część teoretyczna).
Sprawdzian z nabytych umiejętności praktycznych odbędzie się podczas 153. zawodów Gardy dn. 15.03.2020.
Można już się rejestrować pod adresem https://rejestracja.ksgarda.org