Zawody w grudniu 2021 – aktualizacja

Zbliża sie koniec roku 2021 a wielu z Was nie ma niezbędnych startów do przedłużenia licencji PZSS.
Wychodząc naprzeciw potrzebom już 19.12.2021 zorganizujemy zawody gdzie będzie łącznie 8 konkurencji i każdy ze „spóźnialskich” będzie mógł odstrzelać brakujące konkurencje.

W kalendarzu są również zawody 31.12.2021 jednak z uwagi na to że jest to piątek postanowiliśmy zorganizować je 18.12.2021.
Regulamin dostępny jest na forum.ksgarda.com, a rejestracja jak zwykle pod adresem rejestracja.ksgarda.org

Wyniki WZC GARDA

Dnia 17.10.2021 odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Strzeleckiego GARDA.

W trakcie zebrania delegaci powołali poniższy skład:

Zarząd:
Janusz Kopański – prezes
Robert Lipowski – wiceprezes
Dariusz Smosarski – wiceprezes
Marek Husar – skarbnik
Wojciech Tyszer – sekretarz

Komisja rewizyjna
Teodor Otulak – przewodniczący
Grzegorz Mańka – sekretarz
Agnieszka de Laurans – członek

Walne Zgromadzenie Członków KS GARDA

Zarząd KS Garda Ostróda zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
które odbędzie się w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9 w dniu 17 października 2021 (niedziela)
o godzinie 9:30 pierwszy termin i 10:00 drugi termin.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i przywitanie gości
2. Powołanie przewodniczącego obrad i sekretarza
3. Wybór Komisji Mandatowej
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
5. Uchwalenie porządku obrad
6. Uchwalenie regulaminu obrad
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu
9. Przedstawienie sprawozdania i wniosku o absolutorium przez Komisja Rewizyjną
10. Dyskusja
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej
12. Podanie wyników głosowania
13. Ustalenie składu ilościowego Zarządu
14. Podanie kandydatur do Zarządu Klubu
15. Głosowanie tajne
16. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
17. Podanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej
18. Głosowanie tajne
19. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
20. Dyskusja
21. Przedstawienie wyników ukonstytuowania się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
22. Przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia
23. Zamknięcie obrad.

Regulamin WZC KS Garda

Szkolenie na patent strzelecki

3 października 2021 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 o godz. 10:00

odbędzie się
egzamin na
Patent Strzelecki

Szkolenie przed patentem odbędzie się 11.09.2021 o godz. 10:00 na strzelnicy na Kaczorach .

Szczegóły dotyczące egzaminu i szkoleń można śledzić na stronie http://forum.ksgarda.com/

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zarejestrowanie się na https://rejestracja.ksgarda.org

Zmiany terminów zawodów

W związku z końcówką sezonu urlopowego otrzymaliśmy wiele maili z prośbą o zmianę terminów zawodów.
Mając na względzie umożliwienie udziału w zawodach jak największej liczbie naszych Członków postanowiliśmy zmienić termin „Zawody w strzelaniu z broni historycznej” z 28.08.2021 na dzień 26.09.2021.
Wszystkie karty startowe zachowują ważność i nie należy się ponownie rejestrować.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy wszystkich, którzy zaplanowali udział dn. 28.08.2021,
jednak w tym dniu zapraszam na trening z broni historycznej.

Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Wspólnie ze stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” z Braniewa dn. 7.08.2021 od godz. 9:30 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 organizujemy szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Temat szkolenia :
– resuscytacja krążeniowo- oddechowa
– zabezpieczanie ran kłutych i postrzałowych
– zabezpieczenie urazu kończyn i kręgosłupa
– tamowanie krwotoków
– oparzenia i odmrożenia
– obsługa AED
– prawidłowe przygotowanie poszkodowanego do transportu medycznego
– oraz inne sytuacje zagrażające życiu

Po części teoretycznej, cześć praktyczna obejmująca 3 godziny ćwiczeń z ww zakresu.
Po przeszkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu, potwierdzające zdobyte umiejętności, który pozwala na pełnienie funkcji zabezpieczenia przedmedycznego podczas zawodów strzeleckich.
Łączna liczba to 12 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
W cenie kursu wliczony jest obiad.
Rejestracja na kurs na stronie https://rejestracja.ksgarda.org

Jubileuszowe 163. zawody gardy

Dziękuję wszystkim Uczestnikom jubileuszowych 163. Zawodów KS Garda, którzy przystąpili do sportowej rywalizacji z okazji 15-lecia KS Garda.
Dziękuję przybyłym Gościom, przedstawicielom Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego.
Dziękuję Panu Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawowi Markowi Brzezinowi za przekazane życzenia.
Dziękuję najbardziej aktywnym członkom Klubu, którzy codzienną bezinteresowną pracą przyczyniają się do propagowania sportu strzeleckiego, sędziom za profesjonalne i bezpieczne przeprowadzanie zawodów.
Dziękuję wszystkim, którzy służą wsparciem, wiedzą i zaangażowaniem podczas zawodów, kursów i szkoleń, dzięki którym nasi Członkowie doskonalą swoje umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje.
Dziękuję wszystkim naszym sympatykom, którzy mimo upału, uczestniczyli w dzisiejszym wydarzeniu.

wiceprezes ds. organizacyjno-sportowych
Dariusz Smosarski

Kurs sędziego i prowadzącego strzelanie

Z uwagi na różnice w programie szkoleniowym dla uzyskania licencji sędziego PZSS kl. III,
a podniesieniem klasy sędziowskiej, kurs który odbędzie się 12.06.2021 przeznaczony będzie tylko dla osób chcących uzyskać kl. III.
Szkolenie podnoszące klasę sędziowską zostaje przeniesione na październik 2021.

UWAGA!
Kurs sędziego i prowadzącego strzelanie rozpoczynamy w sobotę o godz. 9:00 na naszej klubowej strzelnicy na Kaczorach.