Informacje

Numery kont bankowych.
Numery kont bankowych znajdują się w zakładce Kontakt.

Składki członkowskie.
Składki członkowskie na dany rok opłacamy do końca roku poprzedzającego.
Obecnie roczna składka członkowska wynosi 220 zł.
Osoby wstępujące do klubu w pierwszym półroczu (styczeń – czerwiec) wpłacają pełną składkę za rok wstąpienia. Wstępujące w miesiącach lipiec – październik wpłacają połowę składki. Wstępujące w miesiącach listopad- grudzień nie płacą składki za br. tylko opłacają składkę za rok następny.

Wpisowe.
Osoby wstępujące do klubu wpłacają wpisowe w wysokości 500 zł.

Procedura wstępowania do klubu
1. Złożenie wypełnionej i podpisanej Deklaracji razem z Klauzulą Informacyjną ( do
pobrania w Klub – Dokumenty) do Zarządu Klubu. Podpisy rekomendujące nie są wymagane. Mogą jedynie wpłynąć na skrócenie okresu stażowego. (Statut, Rozdział III, §11)
2. Rozpatrzenie deklaracji na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
3. Odpowiedź e-mail o decyzji.
4. Dokonanie wpłaty wpisowego i składki przez przyjętych do klubu. ( od daty wpłaty rozpoczyna się staż w klubie )
5. Wprowadzenie danych do portalu PZSS po odbytym stażu.


Przedłużanie licencji zawodniczej

Krok pierwszy
Przesłanie na adres ks@ksgarda.com informacji o udziale wewspółzawodnictwie sportowym
(nazwa zawodów, data, miejsce , konkurencja, dyscyplina) jeśli były to zawody poza Klubem GARDA. Zawodów z kalendarza klubowego nie trzeba dokumentować.

Przypominamy, że dokumentowanie udziału we współzawodnictwie sportowym w roku poprzednim, wymaga wskazanie nie mniej niż 4 starty w jednej dyscyplinie. Jeżeli zawodnik uczestniczy we współzawodnictwie sportowym więcej niż jednej dyscyplinie dokumentuje dodatkowo nie mniej niż po 2 starty w każdej z tych dyscyplin.

Krok drugi
Dokonanie wpłaty 50 zł na konto do opłat za licencję PZSS wskazane w zakładce Kontakt.
 
Krok trzeci
Należy zalogować się na swoje konto w portalu PZSS i tam wnioskować o przedłużenie licencji zawodniczej.


Rezygnacja z członkostwa w Klubie
Rezygnację z członkostwa zgłaszamy pisemnie na druku „Karta zgłoszenia zmiany przynależności klubowej” niezależnie od powodów. Druk do pobrania na stronie : Klub, Dokumenty.