Kurs Prowadzącego Strzelanie i Sędziowski

Klub Strzelecki GARDA zorganizuje w terminie 21-22 kwietnia 2018 roku
kurs dla wszystkich chętnych na:

– Sędziego kl. III
– podwyższenie klasy sędziowskiej
– prowadzącego strzelanie

Całkowity koszt każdego kursu wyniesie 150 zł (łącznie z licencją)

Do kursu na prowadzącego strzelanie należy doliczyć 30 zł, a jeżeli ktoś będzie robił tylko kurs sędziego musi przelać również kwotę powiększoną o 30 zł. Jest to koszt obiadu dla uczestnika.

Zapisy proszę kierować na: w temacie pisząc koniecznie „kurs sedziowski”
podając imię, nazwisko, telefon.

Zebranie organizacyjne Zespołu Sędziów – 10.02.2018

Zarząd Klubu KS Garda zwołuje w dniu 10 lutego (sobota) 2018r. o godzinie 11.30
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE ZESPOŁU SĘDZIÓW KS GARDA-OSTRÓDA

Przewidywany porządek zebrania :
1. Przedstawienie sytuacji organizacyjnej, finansowej i prawnej Klubu.
– podział organizacyjny i zakres obowiązków członków Zarządu
– sytuacja prawna Klubu
– stan finansów klubu
– urealniona ilość członków klubu na podstawie wpłat składki członkowskiej za rok 2018
– stan magazynu broni, broni i amunicji klubowej oraz plany z tym związane
2. Struktura organizacyjna Zespołu Sędziów
– Kolegium Sędziów
– Komisja Licencyjna
– Komisja Egzaminacyjna
3. Zakres obowiązków członków Komisji i wybory
– ustalenie ilości członków Komisji
– przedstawienie kandydatów
– głosowanie
4. Obsada sędziowska zawodów
– ilość sędziów i funkcje
– zakres obowiązków sędziów poszczególnych funkcji
– wyposażenie sędziów
– zasady pobierania broni i amunicji oraz kluczy na zawody
5. Sposób wynagradzania za pracę sędziów w roku 2018
– oświadczenie sędziów o zatrudnieniu
6. Funkcjonowanie strzelnicy poza zawodami
– dostęp do strzelnicy i weryfikacja korzystających (legitymacje klubowe)
– klucze do strzelnicy
– rezerwacja i wynajem osi strzeleckich
7. Oddziały terytorialne klubu i strzelnice w oddziałach
– Olsztyn – strzelnica kryta
– Iława – strzelnica kryta
– Nidzica – strzelnica otwarta
– Elbląg – plan działania w celu pozyskania strzelnicy
– Warszawa – plan działania w celu pozyskania strzelnicy
8. Kierunek działania Zarządu w sprawie zakupu ziemi pod strzelnicę
9. Obiad – catering przewidywany o godz. 14.00
10. Podsumowanie obrad i stworzenie Protokołu z obrad.

Osoby zaproszone, nie mogące wziąć udziału w powyższym terminie, w obradach Zespołu Sędziów, proszone są o pilną informację zwrotną – by nie zamawiać dla nich obiadu.

Zarząd Klubu KS GARDA Ostróda:
(-) Tomasz Lamkowski
(-) Dariusz Smosarski
(-) Mariusz Stępka

Składki członkowskie za rok 2018

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr-1/12/2017 z dnia 27.12.2017 r.
składki członkowskie za rok 2018, w wysokości 190 zł należy wpłacać jednorazowo
na konto klubowe Nr 37 1500 1562 1215 6004 9675 0000 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 stycznia 2018 r.

Z dniem 31.12.2017 r. straciły ważność wszystkie dotychczasowe ulgi i zwolnienia z opłat członkowskich, wpisowego i startowego.

Wobec członków Klubu, którzy nie uiszczą składki w podanym wyżej terminie zostanie wszczęta procedura skreślenia z list członków Klubu, a co za tym idzie obligatoryjne powiadomienie WPA KWP właściwego dla miejsca zamieszkania członka zalegającego z opłatą. Może to skutkować cofnięciem pozwolenia na broń.

UWAGA! Wpłaty za zawody

W związku z faktem, że coraz częściej zdarzają się wpłaty, których nie można przyporządkować do danego zawodnika, prosimy o podawanie w tytule przelewu: Nazwy zawodów i numeru startowego.

Wpłaty bez tych danych traktowane będą jako darowizny na rzecz Klubu.

 

Uwaga ! Inwentaryzacja !

W związku z przygotowaniem zasobów klubowych do inwentaryzacji, oraz kontroli z WPA proszę uprzejmie o dostarczenie wszelkich rzeczy należących do klubu najpóźniej do dnia 17 grudnia 2017 r. włącznie. Przede wszystkim należy dostarczyć:
– świadectwa broni klubowej
– pokrowce
– okulary
– słuchawki
– lunety
– biatlonki
– popery
– zszywacze
– klucze od kłódek oraz innych pomieszczeń
– oraz inne rzeczy należące do KS Garda.

Od 2018 r. startujemy z sekcją młodzieżową

Z wielką przyjemnością informujemy, że od stycznia 2018 r. w Klubie Strzeleckim GARDA będziemy powoływać „do życia” sekcje młodzieżowe.

Już teraz zapraszamy chętnych, którzy nie ukończyli 17 roku życia do zgłaszania się za pośrednictwem maila mlodziki@ksgarda.com

Zapraszamy również wszystkich chętnych, którzy by chcieli pracować z młodzieżą i mają czas i chęci aby im poświęcić swój czas wprowadzając w tajniki strzelectwa.

Wkrótce więcej szczegółów.