Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Wspólnie ze stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” z Braniewa dn. 7.08.2021 od godz. 9:30 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 organizujemy szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Temat szkolenia :
– resuscytacja krążeniowo- oddechowa
– zabezpieczanie ran kłutych i postrzałowych
– zabezpieczenie urazu kończyn i kręgosłupa
– tamowanie krwotoków
– oparzenia i odmrożenia
– obsługa AED
– prawidłowe przygotowanie poszkodowanego do transportu medycznego
– oraz inne sytuacje zagrażające życiu

Po części teoretycznej, cześć praktyczna obejmująca 3 godziny ćwiczeń z ww zakresu.
Po przeszkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu, potwierdzające zdobyte umiejętności, który pozwala na pełnienie funkcji zabezpieczenia przedmedycznego podczas zawodów strzeleckich.
Łączna liczba to 12 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
W cenie kursu wliczony jest obiad.
Rejestracja na kurs na stronie https://rejestracja.ksgarda.org

Jubileuszowe 163. zawody gardy

Dziękuję wszystkim Uczestnikom jubileuszowych 163. Zawodów KS Garda, którzy przystąpili do sportowej rywalizacji z okazji 15-lecia KS Garda.
Dziękuję przybyłym Gościom, przedstawicielom Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego.
Dziękuję Panu Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawowi Markowi Brzezinowi za przekazane życzenia.
Dziękuję najbardziej aktywnym członkom Klubu, którzy codzienną bezinteresowną pracą przyczyniają się do propagowania sportu strzeleckiego, sędziom za profesjonalne i bezpieczne przeprowadzanie zawodów.
Dziękuję wszystkim, którzy służą wsparciem, wiedzą i zaangażowaniem podczas zawodów, kursów i szkoleń, dzięki którym nasi Członkowie doskonalą swoje umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje.
Dziękuję wszystkim naszym sympatykom, którzy mimo upału, uczestniczyli w dzisiejszym wydarzeniu.

wiceprezes ds. organizacyjno-sportowych
Dariusz Smosarski

Kurs sędziego i prowadzącego strzelanie

Z uwagi na różnice w programie szkoleniowym dla uzyskania licencji sędziego PZSS kl. III,
a podniesieniem klasy sędziowskiej, kurs który odbędzie się 12.06.2021 przeznaczony będzie tylko dla osób chcących uzyskać kl. III.
Szkolenie podnoszące klasę sędziowską zostaje przeniesione na październik 2021.

UWAGA!
Kurs sędziego i prowadzącego strzelanie rozpoczynamy w sobotę o godz. 9:00 na naszej klubowej strzelnicy na Kaczorach.

Kurs instruktorski – spotkanie organizacyjne

7.06.2021 o godz. 17:30 zapraszam wszystkich, którzy zamierzają przystąpić do kursu instruktora strzelectwa sportowego do hotelu MANOR w Olsztynie przy ul. Kanarkowej 47
W trakcie spotkania omówimy i wspólnie ustalimy wszystkie zagadnienia związane z kursem, który rozpoczniemy już w czerwcu.
Przypominam, że uczestnicy po zakończeniu otrzymają legitymację instruktora strzelectwa sportowego wystawioną przez PZSS.

Egzamin na Patent strzelecki – 6 czerwca 2021

6 czerwca 2021 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 o godz. 10:00

przeprowadzimy
egzamin na
Patent Strzelecki

Szczegóły dotyczące egzaminu i szkoleń można śledzić na stronie http://forum.ksgarda.com/


6 czerwca 2021 podczas egzaminu praktycznego na Patent Strzelecki można będzie również przystąpić do egzaminu na przedłużenie licencji PZSS.
Do egzaminu takiego muszą przystąpić osoby które nie uzyskały wystarczającej ilości osobostartów do przedłużenie licencji w roku 2020 lub poprzednich.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zarejestrowanie się na https://rejestracja.ksgarda.org


Osoby przystępujące do egzaminu winny przejść wcześniej szkolenie,
które organizujemy 22 maja 2021 na strzelnicy Kaczory.

Rejestracja jak zwykle na stronie https://rejestracja.ksgarda.org

Rozpoczynamy cykl kursów

Klub Strzelecki GARDA zaprasza na kurs sędziego kl. III i podwyższający klasę sędziowską,
który odbędzie się dn. 12.06.2021 o godz. 10:00
w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.
Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego przez PZSS.
Aby uczestniczyć w kursie należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org/
Koszt kursu wynosi 250 zł łącznie z licencją
Dodatkowe informacje ds@ksgarda.com


Klub Strzelecki GARDA zaprasza na kurs „Prowadzący Strzelanie”,
który odbędzie się w dn. 12-13.06.2021 od godz. 10:00
w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.
Kurs będzie przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Aby uczestniczyć w kursie, należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org/
Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie PZSS”
potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań
z broni: 1. pistolet 2. karabin 3. strzelba gładkolufowa.
Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:
Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami.
Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami.
Koszt kursu wynosi 250 zł łącznie z licencją
Dodatkowe informacje ds@ksgarda.com


Klub Strzelecki GARDA w najbliższym czasie organizuje kursy:
– Sędziego Strzelectwa Sportowego
– Prowadzącego Strzelanie
– Instruktora Strzelectwa Sportowego
– kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

W sobotę, 12.06.2021 rozpoczynamy kurs Prowadzącego Strzelanie (12.06.2021 i 13.06.2021).
– kurs sędziego strzelectwa sportowego kl. III oraz dla sędziów strzelectwa sportowego chcących podwyższyć klasę przenosimy na sierpień 2021.

Miejsce szkolenia: Ostróda, ul. J. III Sobieskiego 9.
Proszę aby wszyscy chętni rejestrowali się online przez www.rejestracja.ksgarda.org

W maju planujemy również spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych kursem Instruktora Strzelectwa Sportowego w systemie weekendowym.
Dokładny termin rozpoczęcia ustalimy w trakcie spotkania.
Cena kursu nie powinna przekroczyć 2000 zł.

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Instruktor Sportu Strzeleckiego” wydanego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
W związku z tym, że organizatorem kursu jest klub strzelecki nie prowadzący działalności komercyjnej cena będzie bardzo atrakcyjna, jednak na końcowa cenę będzie miała wpływ ilość uczestników.

Dodatkowo zapraszamy na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zgłoszenia na KPP proszę przesyłać na adres admin@ksgarda.com.
Termin rozpoczęcia kursu zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Aktualne informacje dotyczące kursów proszę śledzić na forum.ksgarda.com lub pisać na ds@ksgarda.com

Wesołych Świąt

Aby na Waszym Wielkanocnym stole nie zabrakło tradycyjnych Polskich przysmaków,
a w Waszych sercach gościł Zmartwychwstały Jezus wypełniając je miłością i spokojem.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych nam osób
będzie nie tylko czasem odpoczynku od codziennych obowiązków,
ale i duchowej odnowy. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd KS Garda

zajaczek

Odwołujemy wszystkie imprezy w marcu 2021

W oparciu o ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021r.
Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Dz.U.2021.367 z dnia 2021.02.26
Zarząd KS GARDA zmuszony jest zmienić terminy zawodów, które miały odbyć się w marcu 2021.
Zmianie terminu ulega również egzamin na patent strzelecki.
Proszę na bieżąco śledzić naszą stronę oraz forum.
Karty startowe zachowują ważność.

Egzamin na Patent strzelecki już 20 marca 2021

20 marca 2021 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 o godz. 10:00

przeprowadzimy
egzamin na
Patent Strzelecki

Szczegóły dotyczące egzaminu i szkoleń można śledzić na stronie http://forum.ksgarda.com/


20 marca 2021 podczas egzaminu praktycznego na Patent Strzelecki można będzie również przystąpić do egzaminu na przedłużenie licencji PZSS.
Do egzaminu takiego muszą przystąpić osoby które nie uzyskały wystarczającej ilości osobostartów do przedłużenie licencji w roku 2020 lub poprzednich.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zarejestrowanie się na https://rejestracja.ksgarda.org


Osoby przystępujące do egzaminu winny przejść wcześniej szkolenie,
które organizujemy 7 marca 2021 na strzelnicy Kaczory.

Rejestracja jak zwykle na stronie https://rejestracja.ksgarda.org

Klubowe plany na najbliższe miesiące

Święta minęły, przed nami nowy rok – 12 miesięcy pełnych ciekawych wyzwań, sportowej rywalizacji, doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji.
159. zawody Gardy, które miały odbyć się 24 stycznia z uwagi na stan pandemiczny w Polsce  odbędą się 7 lutego 2021 r.
W lutym po raz pierwszy zorganizujemy dwukrotnie cykliczne, 159. i 160. zawody Gardy, przez co zawody „zawody strzelbowe” musimy „przenieść” na inny termin.
Specjalnie dla miłośników czarnego prochu w lutym odbędą się zawody westernowe „The Revenant”.
Marzec zapowiada się jeszcze bardziej intensywnie. 20 marca przeprowadzimy
egzamin na Patent Strzelecki.
W marcu lub kwietniu 2021 zorganizujemy również kurs umożliwiający uzyskanie uprawnień sędziego kl. III oraz kurs pozwalający na podwyższenie klasy sędziowskiej.
Wzorem ubiegłego roku kurs sędziowski połączony będzie ze szkoleniem pozwalającym uzyskać uprawnienia Prowadzącego Strzelanie.
Kolejną nowością w 2021 roku będą zawody pneumatyczne, zaplanowane na kwiecień i październik.
Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony oraz forum, gdzie na bieżąco zamieszczamy aktualne informacje dotyczące wydarzeń – klubowych i nie tylko.
Wszelkie pytania, sugestie i propozycje odnośnie działalności naszego Klubu prosimy kierować za pośrednictwem forum.
Kalendarz z planem zawodów na cały 2021 rok znajduje się jak zwykle na forum.