Kurs Prowadzącego Strzelanie i Sędziego

Klub Strzelecki GARDA organizuje kurs „Prowadzący Strzelanie„,
który odbędzie się w dn. 14-15.05.2022 od godz. 10:00 w Olsztynie, ul. Kanarkowa 47 (hotel Manor)
Kurs będzie przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Aby uczestniczyć w kursie, należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org/ (po 15.04.2022)

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie PZSS” potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:
1. pistolet
2. karabin
3. strzelba gładkolufowa.

Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa: Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami.

W trakcie kursu można będzie 14.05.2022 uczestniczyć w kursie Sędziego Strzelectwa Sportowego kl. III oraz będzie możliwość podniesienia klasy sędziowskiej jak również przedłużyć licencje sędziowskie na kolejny okres olimpijski.

Więcej można znaleźć pod adresem http://forum.ksgarda.com/

Egzamin na Patent Strzelecki

10 kwietnia 2022 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 o godz. 10:00

przeprowadzimy
egzamin na
Patent Strzelecki

Szczegóły dotyczące egzaminu i szkoleń można śledzić na stronie http://forum.ksgarda.com/


10 kwietnia 2022 podczas egzaminu praktycznego na Patent Strzelecki można będzie również przystąpić do egzaminu na przedłużenie licencji PZSS.
Do egzaminu takiego muszą przystąpić osoby które nie uzyskały wystarczającej ilości osobostartów do przedłużenie licencji w roku 2021 lub poprzednich.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zarejestrowanie się na https://rejestracja.ksgarda.org


Osoby przystępujące do egzaminu winny przejść wcześniej szkolenie,
które organizujemy 2 kwietnia 2022 na strzelnicy Kaczory.

Rejestracja jak zwykle na stronie https://rejestracja.ksgarda.org

Przypomnienia i info z początkiem roku

  1. Informacje „stałe” znajdują się w zakładce Klub na stronie Gardy
  2. Termin opłacania składek za rok 2022 upłynął 31.12.2021r.
  3. Dla osób niemogących odebrać licencji zawodniczych osobiście proponujemy w br. pilotażowo, odsyłanie licencji pocztą zwykłą, pod warunkiem przysłania na adres Klubu zaadresowanych kopert zwrotnych ze znaczkiem. Odbiór osobisty na zawodach klubowych.

Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy życzenia nadziei, własnego skrawka nieba,
zadumy nad płomieniem świecy,
filiżanki dobrej, pachnącej kawy,
piękna poezji, muzyki,
pogodnych świąt zimowych,
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą,
śmiechem i wspomnieniami.
Wesołych świąt!

Wesołych Świąt

Święta na strzelnicy

Zapewne wielu z Was spędzi święta przed telewizorem dbając o własny brzuszek 🙂
Proponuję spotkanie w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (niedziela) na strzelnicy.
Nie wyznaczam konkretnej godziny z uwagi na to, że każdy ma jakieś plany rodzinne, ale dobrze by było spotkać się w miarę wcześnie, np. 10:00.
Zabieramy co możemy ze stołów, na strzelnicy możemy rozpalić ognisko, mamy „taboret” żeby zagotować wodę i możemy część świąt spędzić razem.
Oczywiście spotkanie świąteczne połączmy ze strzelaniem, ale bez zbędnej „spiny”.
Zapraszam wszystkich, którzy nie mają innych planów lub szukają pretekstu, żeby się wyrwać z domu 🙂

Zawody w grudniu 2021 – aktualizacja

Zbliża sie koniec roku 2021 a wielu z Was nie ma niezbędnych startów do przedłużenia licencji PZSS.
Wychodząc naprzeciw potrzebom już 19.12.2021 zorganizujemy zawody gdzie będzie łącznie 8 konkurencji i każdy ze „spóźnialskich” będzie mógł odstrzelać brakujące konkurencje.

W kalendarzu są również zawody 31.12.2021 jednak z uwagi na to że jest to piątek postanowiliśmy zorganizować je 18.12.2021.
Regulamin dostępny jest na forum.ksgarda.com, a rejestracja jak zwykle pod adresem rejestracja.ksgarda.org

Wyniki WZC GARDA

Dnia 17.10.2021 odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Strzeleckiego GARDA.

W trakcie zebrania delegaci powołali poniższy skład:

Zarząd:
Janusz Kopański – prezes
Robert Lipowski – wiceprezes
Dariusz Smosarski – wiceprezes
Marek Husar – skarbnik
Wojciech Tyszer – sekretarz

Komisja rewizyjna
Teodor Otulak – przewodniczący
Grzegorz Mańka – sekretarz
Agnieszka de Laurans – członek

Walne Zgromadzenie Członków KS GARDA

Zarząd KS Garda Ostróda zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
które odbędzie się w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9 w dniu 17 października 2021 (niedziela)
o godzinie 9:30 pierwszy termin i 10:00 drugi termin.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i przywitanie gości
2. Powołanie przewodniczącego obrad i sekretarza
3. Wybór Komisji Mandatowej
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
5. Uchwalenie porządku obrad
6. Uchwalenie regulaminu obrad
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu
9. Przedstawienie sprawozdania i wniosku o absolutorium przez Komisja Rewizyjną
10. Dyskusja
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej
12. Podanie wyników głosowania
13. Ustalenie składu ilościowego Zarządu
14. Podanie kandydatur do Zarządu Klubu
15. Głosowanie tajne
16. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
17. Podanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej
18. Głosowanie tajne
19. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
20. Dyskusja
21. Przedstawienie wyników ukonstytuowania się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
22. Przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia
23. Zamknięcie obrad.

Regulamin WZC KS Garda

Szkolenie na patent strzelecki

3 października 2021 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 o godz. 10:00

odbędzie się
egzamin na
Patent Strzelecki

Szkolenie przed patentem odbędzie się 11.09.2021 o godz. 10:00 na strzelnicy na Kaczorach .

Szczegóły dotyczące egzaminu i szkoleń można śledzić na stronie http://forum.ksgarda.com/

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zarejestrowanie się na https://rejestracja.ksgarda.org