Kurs sędziego i przedłużający licencję

Klub Strzelecki GARDA organizuje kurs sędziego kl. III, podwyższający klasę sędziowską oraz przedłużający licencję sędziowską na kolejny okres olimpijski.
który odbędzie się dn. 25.03.2023 od godz. 10:00 w Olsztynie, ul. Kanarkowa 47 (hotel Manor)
Kurs będzie przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Aby uczestniczyć w kursie, należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org/

Kurs „Prowadzący Strzelanie”
Zapraszamy do udziału w kursie PROWADZĄCEGO STRZELANIE organizowanym przez Klub Strzelecki TIG. Kurs odbędzie się w dniach 24-26 marca 2023 r. w Olsztynie, przy ulicy Kanarkowej 47, w hotelu Manor.
Kurs zostanie przeprowadzony na podstawie nowego programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
W ramach kursu uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnienia prowadzącego strzelanie. Uprawnienie takie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24-godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej;
c) posiada patent strzelecki lub pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub sędziego lub zawodnika;
d) osoba nie spełniająca któregokolwiek z warunków w pkt. c), może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie, jeśli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
Egzamin kończący kurs odbędzie się 26 marca 2023 r.
Koszt kursu wraz z legitymacją wynosi 500 zł!
W celu otrzymania formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt drogą mailową na adres szkolenia@kstig.pl

Przedłużanie licencji zawodniczej

Krok pierwszy
Przesłanie na adres ds@ksgarda.com informacji o udziale we współzawodnictwie sportowym
(nazwa zawodów, data, miejsce, konkurencja, dyscyplina) jeśli były to zawody poza Klubem GARDA. Zawodów z kalendarza klubowego nie trzeba dokumentować.

Przypominamy, że dokumentowanie udziału we współzawodnictwie sportowym w roku poprzednim, wymaga wskazanie nie mniej niż 4 starty w jednej dyscyplinie. Jeżeli zawodnik uczestniczy we współzawodnictwie sportowym więcej niż jednej dyscyplinie dokumentuje dodatkowo nie mniej niż po 2 starty w każdej z tych dyscyplin.

Krok drugi
Dokonanie wpłaty 50 zł na konto 69 1020 3613 0000 6602 0148 7297

Krok trzeci
Należy zalogować się na swoje konto w portalu PZSS i tam wnioskować o przedłużenie licencji zawodniczej.

Szczęśliwego Nowego Roku 2023

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile
chcemy złożyć najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni
oraz szczęśliwego Nowego Roku.
– tego życzy w Nowym Roku.
Zarząd KS GARDA

Opłaty członkowskie na rok 2023

Jak w roku ubiegłym wpłacamy na konto bankowe 87 1020 3613 0000 6002 0145 6227
kwotę w wys. 220 zł tytułem składki rocznej.
Na konto 69 1020 3613 0000 6602 0148 7297 przelewamy 50 zł,
jest to opłata za wydanie przez PZSS licencji sportowej na rok 2023.
Wnioski na przedłużenie licencji sportowej lub na nową licencję składamy jak w latach poprzednich,
za pośrednictwem portalu PZSS logując się na swoje konto.
Jeżeli ktoś ma problem z logowaniem do portalu lub złożeniem wniosku o licencję, proszę o kontakt mailowy na ds@ksgarda.com

Wesołych Świąt

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

mikolaj

Egzamin na patent strzelecki

Klub Strzelecki GARDA oraz Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w Olsztynie informują,
że egzamin na patent strzelecki odbędzie się dnia 17 grudnia 2022 r. od godz.10.00

14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 37.

Lekarz będzie przyjmował również pod w/w adresem od godziny 9.00 do 10.00.

Zapraszamy na zawody

Zbliża się koniec roku, co oznacza, że za chwile będziemy składać wnioski o przedłużenie licencji zawodniczych.
W październiku zaplanowaliśmy na strzelnicy Kaczory aż 5 różnych edycji zawodów.
Najbliższe już 8 października, kolejne 9 października i pozostałe 16, 22 i 23 października.
Zapraszamy wszystkich, którym brakuje wymaganych startów do przedłużenia licencji ponieważ od 1 listopada można wystepowac o przedłużenie licencji zawodniczej na 2023 rok.
Z akrualnym kalendarzem zawodów proszę zapoznać się na naszym forum pod adresem http://forum.ksgarda.com/index.php?topic=2035.0