Sprawdzian na przedłużenie licencji PZSS

2.09.2023 podczas szkolenia na Patent oraz 16.09.2023 podczas egzaminu na Patent Strzelecki przeprowadzony będzie egzamin zaliczeniowy na przedłużenie licencji dla osób, które nie uzyskały w latach poprzednich wymaganej ilości startów.
Zasada przyznawania i przedłużania licencji zawodniczych omówiona jest w „REGULAMINIE PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO”, szczególnie w §7 pkt. 8
Proszę wszystkich chętnych o zaplanowanie sobie w tym dniu przyjazdu na strzelnicę w godz. 11-14 po uprzedniej rejestracji.
Rejestracja jak zwykle na stronie https://rejestracja.ksgarda.org