Składki członkowskie

Zgodnie z §14 pkt. 2 ppkt. „a” statutu Klubu Sportowego Garda, Członkowie, którzy nie opłacili składki członkowskiej na rok 2023 w wys. 220 zł, zostaną usunięci z Klubu.
Proszę o dokonanie opłaty zaległych składek do dnia 12 lipca 2023 oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na nasz adres e-mail ds@ksgarda.com
Brak wpłaty lub potwierdzenia po wskazanym terminie spowoduje usunięcie z Klubu z dniem 14.07.2023.

Wpłaty proszę dokonywać na konto:
Klub Strzelecki GARDA
Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9/208
87 1020 3613 0000 6002 0145 6227,
podając w tytule informację, na co dokonywana jest wpłata (np. składka za rok …, lub wpisowe i składka za rok 2023).

Dziękuję za reakcję na maile w których przypomnieliśmy o zaległych składkach za rok 2022. Wszyscy, którzy jednak nie uregulowali zaległości zostali usunięci z Klubu na podstawie uchwały Zarządu nr 20/2023