Kurs sędziego i przedłużający licencję

Klub Strzelecki GARDA organizuje kurs sędziego kl. III, podwyższający klasę sędziowską oraz przedłużający licencję sędziowską na kolejny okres olimpijski.
który odbędzie się dn. 25.03.2023 od godz. 10:00 w Olsztynie, ul. Kanarkowa 47 (hotel Manor)
Kurs będzie przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Aby uczestniczyć w kursie, należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org/

Kurs „Prowadzący Strzelanie”
Zapraszamy do udziału w kursie PROWADZĄCEGO STRZELANIE organizowanym przez Klub Strzelecki TIG. Kurs odbędzie się w dniach 24-26 marca 2023 r. w Olsztynie, przy ulicy Kanarkowej 47, w hotelu Manor.
Kurs zostanie przeprowadzony na podstawie nowego programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
W ramach kursu uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnienia prowadzącego strzelanie. Uprawnienie takie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24-godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej;
c) posiada patent strzelecki lub pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub sędziego lub zawodnika;
d) osoba nie spełniająca któregokolwiek z warunków w pkt. c), może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie, jeśli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
Egzamin kończący kurs odbędzie się 26 marca 2023 r.
Koszt kursu wraz z legitymacją wynosi 500 zł!
W celu otrzymania formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt drogą mailową na adres szkolenia@kstig.pl