Nowy Zarząd KS Garda

Dnia 11.12.2022 odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Strzeleckiego GARDA.

W trakcie zebrania delegaci powołali poniższy skład Zarządu:
Dariusz Smosarski – Prezes
Andrzej Grochowalski – Wiceprezes
Adam Korczakowski – Wiceprezes
Piotr Pocałujko – Skarbnik
Wojciech Tyszer – Sekretarz