Wyniki WZC GARDA

Dnia 17.10.2021 odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Strzeleckiego GARDA.

W trakcie zebrania delegaci powołali poniższy skład:

Zarząd:
Janusz Kopański – prezes
Robert Lipowski – wiceprezes
Dariusz Smosarski – wiceprezes
Marek Husar – skarbnik
Wojciech Tyszer – sekretarz

Komisja rewizyjna
Teodor Otulak – przewodniczący
Grzegorz Mańka – sekretarz
Agnieszka de Laurans – członek