Egzamin na patent strzelecki

13 grudnia 2020 w Ostródzie

planujemy przeprowadzić kolejny już
egzamin na
Patent Strzelecki

Szkolenie odbędzie na strzelnicy Kaczory 6.12.2020 o godz. 10:00

Szczegóły dotyczące egzaminu i szkoleń można śledzić na stronie http://forum.ksgarda.com/

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zarejestrowanie się na https://rejestracja.ksgarda.org


13 grudnia 2020 podczas egzaminu praktycznego na Patent Strzelecki można będzie również przystąpić do egzaminu na przedłużenie licencji PZSS.
Do egzaminu takiego muszą przystąpić osoby które nie uzyskały wystarczającej ilości osobostartów do przedłużenie licencji w roku 2019 lub poprzednich.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zarejestrowanie się na https://rejestracja.ksgarda.org