AKTUALNE PRZEPISY RZĄDOWE W ZWIĄZKU Z COVID

Zawody sportowe mogą się odbywać

od 17.10.2020 r.  w strefie żółtej i czerwonej zawieszona zostanie działalność basenów aquaparków i siłowni. Wydarzenia sportowe odbywać będą się bez udziału publiczności, We wszystkich strefach sędzia, trener oraz osoby uprawiające sport (wyłącznie w dozwolonych, ww. przypadkach) są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Należy zachować limit uczestników wydarzenia, tj. 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Przypominamy, iż osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk podczas wchodzenia i opuszczania obiektu, wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych. Należy zachować dystans społeczny.