Egzamin na Patent Strzelecki

19 września 2020 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 o godz. 10:00
odbędzie się
Kurs na sędziego kl. III

oraz podnoszący klasę sędziowską 
Jednocześnie odbędzie się szkolenie pozwalające uzyskać uprawnienia

Prowadzącego Strzelanie

Szczegóły wkrótce.


27 września 2020 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 o godz. 10:00
odbędzie się
egzamin na
Patent Strzelecki

Szkolenie przed patentem planujemy przeprowadzić dwuetapowo (teoria i praktyka).
Zajęcia praktyczne przeprowadzimy na początku września.
W trakcie szkolenia praktycznego ustalimy termin szkolenia teoretycznego.

Szczegóły dotyczące egzaminu i szkoleń można śledzić na stronie http://forum.ksgarda.com/