Egzamin na Patent Strzelecki PZSS

Egzamin na Patent Strzelecki PZSS odbędzie się 14.06.2020 r. o godz. 10:00 w Ostródzie.
Przed egzaminem będzie lekarz sportowy.
Egzamin teoretyczny przeprowadzony będzie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 (siedziba Klubu Strzeleckiego Garda).
Osoby które nie posiadają badań lekarskich proszone są o przybycie 30 min. wcześniej.
Aktualne informacje dotyczące egzaminu znajdziecie na forum.ksgarda.pl
Kolejny egzamin na patent odbędzie się dn. 27.09.2020 r.


UWAGA!
W trakcie praktycznego egzaminu na patent 14.06.2020 r. będzie możliwość przeprowadzenia egzaminu dla osób które utraciły licencję PZSS.
Podstawa: „Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego” § 7 pkt. 8
Zapisy i informacje dotyczące egzaminu praktycznego można uzyskać pod numerem telefonu 506 121 820