Od 4.05.2020 umożliwiamy korzystanie ze strzelnicy

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Sportu od 4 maja 2020 strzelnica Klubu Strzeleckiego GARDA zostaje udostępniona tylko i wyłącznie dla naszych Członków.
Ze względu na pandemię jesteśmy zmuszeni do nadzwyczajnych środków ostrożności:
– Obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja przez wysłanie SMS
pod numer 506 12 18 20 lub 531 48 35 35 przynajmniej dzień wcześniej, z podaniem sugerowanej godziny rezerwacji i osi która ma być zajęta.

Po sprawdzeniu innych rezerwacji zostanie wyznaczona oś i czas na przeprowadzenie strzelania (max 3 godz.).
Na miejscu nie będzie możliwości przedłużenia czasu strzelania, z wyjątkiem sytuacji kiedy oś nie będzie zarezerwowana dalej.
– Wszystkie osoby przebywające na strzelnicy muszą mieć założoną maskę ochronną zakrywającą nos i usta w chwili przemieszczania się.
– Każdy musi posiadać swoje środki ochrony wzroku i słuchu.
Każdy musi posiadać swoje środki do dezynfekcji rąk. Zaleca się używanie rękawiczek jednorazowych. Zabrania wyrzucania rękawiczek do pojemników na śmieci znajdujących się na osiach strzeleckich. Maseczki i rękawiczki należy zabierać ze sobą. W ciągu kilku dni w TOY TOY będzie płyn dezynfekujący.
– Każdy po zakończeniu strzelania musi uprzątnąć stanowisko na którym strzelał oraz zabrać zużyte tarcze.
– Zużyte tarcze, pudełka po amunicji, łuski itp. można wyrzucać do kontenera.
– Po przybyciu na strzelnicę każdy udaje się na wyznaczoną oś strzelecką, zabrania się samowolnego zmieniania wyznaczonych osi.
– Po wpisaniu się w „książką pobytu” należy zgłosić sms-em przybycie na strzelnicę, a po zakończeniu zgłosić opuszczenie strzelnicy.
– Na każdej osi mogą znajdować się po 2 osoby, które mają obowiązek utrzymywać między sobą dystans min. 2 metrów.
– Po zakończeniu strzelania każdy udaje się na parking i opuszcza teren strzelnicy.
– Zabronione jest korzystanie ze strzelnicy bez zachowania 15 minutowej przery między poprzednimi strzelającymi.
– Zabrania się gromadzenia na parkingu, wszyscy mają obowiązek zachować odległość min. 3 metrów między pojazdami.
Powyższe zalecenia będą obowiązywały do odwołania.

Uwaga! W związku z przeprowadzonymi pracami porządkowymi proszę o pozostawienie po sobie sprzątniętego stanowiska.

Przed przybyciem należy sprawdzić swoją rezerwację na forum (klik)