Informacja dotycząca członkostwa w klubie KS GARDA

W związku z porządkowaniem bazy danych członków Klubu Strzeleckiego GARDA Ostróda oraz uruchamianiem kont osobistych członków Klubu w bazie PZSS, informujemy, że publikujemy listę członków Klubu zweryfikowanych na dzień 28 września 2018 roku.

W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: prezes@garda.com

Uchwała Zarządu o skreśleniu z listy członków wszystkich osób niezweryfikowanych zostanie podjęta w dniu 31 października 2018 i do tego dnia należy wyjaśnić ewentualne niezgodności.
Lista członków zweryfikowanych na dzień 28 września 2018 roku znajduje się na pod adresem: www.forum.ksgarda.pl