Uzupełnienie danych członkowskich

Z uwagi na wejście RODO oraz nowych zasad przyznawania w formie elektronicznej przez PZSS wszelkich licencji, patentów i innych dokumentów niezbędna jest aktualizacja danych wszystkich Członków KS Garda. Proszę o pobranie deklaracji, czytelne wypełnienie oraz wysłanie listem zwykłym na adres:

Klub Strzelecki GARDA
skr. poczt. 225
10-001 Olsztyn

Deklarację proszę pobrać klikając na link Deklaracja_czlonkowska_uzupelnienie (drukować dwustronnie)