Zebranie organizacyjne Zespołu Sędziów – 10.02.2018

Zarząd Klubu KS Garda zwołuje w dniu 10 lutego (sobota) 2018r. o godzinie 11.30
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE ZESPOŁU SĘDZIÓW KS GARDA-OSTRÓDA

Przewidywany porządek zebrania :
1. Przedstawienie sytuacji organizacyjnej, finansowej i prawnej Klubu.
– podział organizacyjny i zakres obowiązków członków Zarządu
– sytuacja prawna Klubu
– stan finansów klubu
– urealniona ilość członków klubu na podstawie wpłat składki członkowskiej za rok 2018
– stan magazynu broni, broni i amunicji klubowej oraz plany z tym związane
2. Struktura organizacyjna Zespołu Sędziów
– Kolegium Sędziów
– Komisja Licencyjna
– Komisja Egzaminacyjna
3. Zakres obowiązków członków Komisji i wybory
– ustalenie ilości członków Komisji
– przedstawienie kandydatów
– głosowanie
4. Obsada sędziowska zawodów
– ilość sędziów i funkcje
– zakres obowiązków sędziów poszczególnych funkcji
– wyposażenie sędziów
– zasady pobierania broni i amunicji oraz kluczy na zawody
5. Sposób wynagradzania za pracę sędziów w roku 2018
– oświadczenie sędziów o zatrudnieniu
6. Funkcjonowanie strzelnicy poza zawodami
– dostęp do strzelnicy i weryfikacja korzystających (legitymacje klubowe)
– klucze do strzelnicy
– rezerwacja i wynajem osi strzeleckich
7. Oddziały terytorialne klubu i strzelnice w oddziałach
– Olsztyn – strzelnica kryta
– Iława – strzelnica kryta
– Nidzica – strzelnica otwarta
– Elbląg – plan działania w celu pozyskania strzelnicy
– Warszawa – plan działania w celu pozyskania strzelnicy
8. Kierunek działania Zarządu w sprawie zakupu ziemi pod strzelnicę
9. Obiad – catering przewidywany o godz. 14.00
10. Podsumowanie obrad i stworzenie Protokołu z obrad.

Osoby zaproszone, nie mogące wziąć udziału w powyższym terminie, w obradach Zespołu Sędziów, proszone są o pilną informację zwrotną – by nie zamawiać dla nich obiadu.

Zarząd Klubu KS GARDA Ostróda:
(-) Tomasz Lamkowski
(-) Dariusz Smosarski
(-) Mariusz Stępka