Składki członkowskie za rok 2018

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr-1/12/2017 z dnia 27.12.2017 r.
składki członkowskie za rok 2018, w wysokości 190 zł należy wpłacać jednorazowo
na konto klubowe Nr 37 1500 1562 1215 6004 9675 0000 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 stycznia 2018 r.

Z dniem 31.12.2017 r. straciły ważność wszystkie dotychczasowe ulgi i zwolnienia z opłat członkowskich, wpisowego i startowego.

Wobec członków Klubu, którzy nie uiszczą składki w podanym wyżej terminie zostanie wszczęta procedura skreślenia z list członków Klubu, a co za tym idzie obligatoryjne powiadomienie WPA KWP właściwego dla miejsca zamieszkania członka zalegającego z opłatą. Może to skutkować cofnięciem pozwolenia na broń.